Romerska Siffror

Romerska siffror 201 - 300

Talen 201 till 300 i romerska siffror

I högerkolumnen visas hur varje romersk siffra bidrar till att man hamnar vid rätt tal.

201 = CCI = 100 + 100 + 1
202 = CCII = 100 + 100 + 1 + 1
203 = CCIII = 100 + 100 + 1 + 1 + 1
204 = CCIV = 100 + 100 + 5 − 1
205 = CCV = 100 + 100 + 5
206 = CCVI = 100 + 100 + 5 + 1
207 = CCVII = 100 + 100 + 5 + 1 + 1
208 = CCVIII = 100 + 100 + 5 + 1 + 1 + 1
209 = CCIX = 100 + 100 + 10 − 1
210 = CCX = 100 + 100 + 10
211 = CCXI = 100 + 100 + 10 + 1
212 = CCXII = 100 + 100 + 10 + 1 + 1
213 = CCXIII = 100 + 100 + 10 + 1 + 1 + 1
214 = CCXIV = 100 + 100 + 10 + 5 − 1
215 = CCXV = 100 + 100 + 10 + 5
216 = CCXVI = 100 + 100 + 10 + 5 + 1
217 = CCXVII = 100 + 100 + 10 + 5 + 1 + 1
218 = CCXVIII = 100 + 100 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
219 = CCXIX = 100 + 100 + 10 + 10 − 1
220 = CCXX = 100 + 100 + 10 + 10
221 = CCXXI = 100 + 100 + 10 + 10 + 1
222 = CCXXII = 100 + 100 + 10 + 10 + 1 + 1
223 = CCXXIII = 100 + 100 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1
224 = CCXXIV = 100 + 100 + 10 + 10 + 5 − 1
225 = CCXXV = 100 + 100 + 10 + 10 + 5
226 = CCXXVI = 100 + 100 + 10 + 10 + 5 + 1
227 = CCXXVII = 100 + 100 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1
228 = CCXXVIII = 100 + 100 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
229 = CCXXIX = 100 + 100 + 10 + 10 + 10 − 1
230 = CCXXX = 100 + 100 + 10 + 10 + 10
231 = CCXXXI = 100 + 100 + 10 + 10 + 10 + 1
232 = CCXXXII = 100 + 100 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1
233 = CCXXXIII = 100 + 100 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1
234 = CCXXXIV = 100 + 100 + 10 + 10 + 10 + 5 − 1
235 = CCXXXV = 100 + 100 + 10 + 10 + 10 + 5
236 = CCXXXVI = 100 + 100 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1
237 = CCXXXVII = 100 + 100 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1
238 = CCXXXVIII = 100 + 100 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
239 = CCXXXIX = 100 + 100 + 10 + 10 + 10 + 10 − 1
240 = CCXL = 100 + 100 + 50 − 10
241 = CCXLI = 100 + 100 + 50 − 10 + 1
242 = CCXLII = 100 + 100 + 50 − 10 + 1 + 1
243 = CCXLIII = 100 + 100 + 50 − 10 + 1 + 1 + 1
244 = CCXLIV = 100 + 100 + 50 − 10 + 5 − 1
245 = CCXLV = 100 + 100 + 50 − 10 + 5
246 = CCXLVI = 100 + 100 + 50 − 10 + 5 + 1
247 = CCXLVII = 100 + 100 + 50 − 10 + 5 + 1 + 1
248 = CCXLVIII = 100 + 100 + 50 − 10 + 5 + 1 + 1 + 1
249 = CCXLIX = 100 + 100 + 50 − 10 + 10 − 1
250 = CCL = 100 + 100 + 50
251 = CCLI = 100 + 100 + 50 + 1
252 = CCLII = 100 + 100 + 50 + 1 + 1
253 = CCLIII = 100 + 100 + 50 + 1 + 1 + 1
254 = CCLIV = 100 + 100 + 50 + 5 − 1
255 = CCLV = 100 + 100 + 50 + 5
256 = CCLVI = 100 + 100 + 50 + 5 + 1
257 = CCLVII = 100 + 100 + 50 + 5 + 1 + 1
258 = CCLVIII = 100 + 100 + 50 + 5 + 1 + 1 + 1
259 = CCLIX = 100 + 100 + 50 + 10 − 1
260 = CCLX = 100 + 100 + 50 + 10
261 = CCLXI = 100 + 100 + 50 + 10 + 1
262 = CCLXII = 100 + 100 + 50 + 10 + 1 + 1
263 = CCLXIII = 100 + 100 + 50 + 10 + 1 + 1 + 1
264 = CCLXIV = 100 + 100 + 50 + 10 + 5 − 1
265 = CCLXV = 100 + 100 + 50 + 10 + 5
266 = CCLXVI = 100 + 100 + 50 + 10 + 5 + 1
267 = CCLXVII = 100 + 100 + 50 + 10 + 5 + 1 + 1
268 = CCLXVIII = 100 + 100 + 50 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
269 = CCLXIX = 100 + 100 + 50 + 10 + 10 − 1
270 = CCLXX = 100 + 100 + 50 + 10 + 10
271 = CCLXXI = 100 + 100 + 50 + 10 + 10 + 1
272 = CCLXXII = 100 + 100 + 50 + 10 + 10 + 1 + 1
273 = CCLXXIII = 100 + 100 + 50 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1
274 = CCLXXIV = 100 + 100 + 50 + 10 + 10 + 5 − 1
275 = CCLXXV = 100 + 100 + 50 + 10 + 10 + 5
276 = CCLXXVI = 100 + 100 + 50 + 10 + 10 + 5 + 1
277 = CCLXXVII = 100 + 100 + 50 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1
278 = CCLXXVIII = 100 + 100 + 50 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
279 = CCLXXIX = 100 + 100 + 50 + 10 + 10 + 10 − 1
280 = CCLXXX = 100 + 100 + 50 + 10 + 10 + 10
281 = CCLXXXI = 100 + 100 + 50 + 10 + 10 + 10 + 1
282 = CCLXXXII = 100 + 100 + 50 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1
283 = CCLXXXIII = 100 + 100 + 50 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1
284 = CCLXXXIV = 100 + 100 + 50 + 10 + 10 + 10 + 5 − 1
285 = CCLXXXV = 100 + 100 + 50 + 10 + 10 + 10 + 5
286 = CCLXXXVI = 100 + 100 + 50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1
287 = CCLXXXVII = 100 + 100 + 50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1
288 = CCLXXXVIII = 100 + 100 + 50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
289 = CCLXXXIX = 100 + 100 + 50 + 10 + 10 + 10 + 10 − 1
290 = CCXC = 100 + 100 + 100 − 10
291 = CCXCI = 100 + 100 + 100 − 10 + 1
292 = CCXCII = 100 + 100 + 100 − 10 + 1 + 1
293 = CCXCIII = 100 + 100 + 100 − 10 + 1 + 1 + 1
294 = CCXCIV = 100 + 100 + 100 − 10 + 5 − 1
295 = CCXCV = 100 + 100 + 100 − 10 + 5
296 = CCXCVI = 100 + 100 + 100 − 10 + 5 + 1
297 = CCXCVII = 100 + 100 + 100 − 10 + 5 + 1 + 1
298 = CCXCVIII = 100 + 100 + 100 − 10 + 5 + 1 + 1 + 1
299 = CCXCIX = 100 + 100 + 100 − 10 + 10 − 1
300 = CCC = 100 + 100 + 100