Romerska Siffror

Romerska siffror 101 - 200

Talen 101 till 200 i romerska siffror

I högerkolumnen visas hur varje romersk siffra bidrar till att man hamnar vid rätt tal.

101 = CI = 100 + 1
102 = CII = 100 + 1 + 1
103 = CIII = 100 + 1 + 1 + 1
104 = CIV = 100 + 5 − 1
105 = CV = 100 + 5
106 = CVI = 100 + 5 + 1
107 = CVII = 100 + 5 + 1 + 1
108 = CVIII = 100 + 5 + 1 + 1 + 1
109 = CIX = 100 + 10 − 1
110 = CX = 100 + 10
111 = CXI = 100 + 10 + 1
112 = CXII = 100 + 10 + 1 + 1
113 = CXIII = 100 + 10 + 1 + 1 + 1
114 = CXIV = 100 + 10 + 5 − 1
115 = CXV = 100 + 10 + 5
116 = CXVI = 100 + 10 + 5 + 1
117 = CXVII = 100 + 10 + 5 + 1 + 1
118 = CXVIII = 100 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
119 = CXIX = 100 + 10 + 10 − 1
120 = CXX = 100 + 10 + 10
121 = CXXI = 100 + 10 + 10 + 1
122 = CXXII = 100 + 10 + 10 + 1 + 1
123 = CXXIII = 100 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1
124 = CXXIV = 100 + 10 + 10 + 5 − 1
125 = CXXV = 100 + 10 + 10 + 5
126 = CXXVI = 100 + 10 + 10 + 5 + 1
127 = CXXVII = 100 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1
128 = CXXVIII = 100 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
129 = CXXIX = 100 + 10 + 10 + 10 − 1
130 = CXXX = 100 + 10 + 10 + 10
131 = CXXXI = 100 + 10 + 10 + 10 + 1
132 = CXXXII = 100 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1
133 = CXXXIII = 100 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1
134 = CXXXIV = 100 + 10 + 10 + 10 + 5 − 1
135 = CXXXV = 100 + 10 + 10 + 10 + 5
136 = CXXXVI = 100 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1
137 = CXXXVII = 100 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1
138 = CXXXVIII = 100 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
139 = CXXXIX = 100 + 10 + 10 + 10 + 10 − 1
140 = CXL = 100 + 50 − 10
141 = CXLI = 100 + 50 − 10 + 1
142 = CXLII = 100 + 50 − 10 + 1 + 1
143 = CXLIII = 100 + 50 − 10 + 1 + 1 + 1
144 = CXLIV = 100 + 50 − 10 + 5 − 1
145 = CXLV = 100 + 50 − 10 + 5
146 = CXLVI = 100 + 50 − 10 + 5 + 1
147 = CXLVII = 100 + 50 − 10 + 5 + 1 + 1
148 = CXLVIII = 100 + 50 − 10 + 5 + 1 + 1 + 1
149 = CXLIX = 100 + 50 − 10 + 10 − 1
150 = CL = 100 + 50
151 = CLI = 100 + 50 + 1
152 = CLII = 100 + 50 + 1 + 1
153 = CLIII = 100 + 50 + 1 + 1 + 1
154 = CLIV = 100 + 50 + 5 − 1
155 = CLV = 100 + 50 + 5
156 = CLVI = 100 + 50 + 5 + 1
157 = CLVII = 100 + 50 + 5 + 1 + 1
158 = CLVIII = 100 + 50 + 5 + 1 + 1 + 1
159 = CLIX = 100 + 50 + 10 − 1
160 = CLX = 100 + 50 + 10
161 = CLXI = 100 + 50 + 10 + 1
162 = CLXII = 100 + 50 + 10 + 1 + 1
163 = CLXIII = 100 + 50 + 10 + 1 + 1 + 1
164 = CLXIV = 100 + 50 + 10 + 5 − 1
165 = CLXV = 100 + 50 + 10 + 5
166 = CLXVI = 100 + 50 + 10 + 5 + 1
167 = CLXVII = 100 + 50 + 10 + 5 + 1 + 1
168 = CLXVIII = 100 + 50 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
169 = CLXIX = 100 + 50 + 10 + 10 − 1
170 = CLXX = 100 + 50 + 10 + 10
171 = CLXXI = 100 + 50 + 10 + 10 + 1
172 = CLXXII = 100 + 50 + 10 + 10 + 1 + 1
173 = CLXXIII = 100 + 50 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1
174 = CLXXIV = 100 + 50 + 10 + 10 + 5 − 1
175 = CLXXV = 100 + 50 + 10 + 10 + 5
176 = CLXXVI = 100 + 50 + 10 + 10 + 5 + 1
177 = CLXXVII = 100 + 50 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1
178 = CLXXVIII = 100 + 50 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
179 = CLXXIX = 100 + 50 + 10 + 10 + 10 − 1
180 = CLXXX = 100 + 50 + 10 + 10 + 10
181 = CLXXXI = 100 + 50 + 10 + 10 + 10 + 1
182 = CLXXXII = 100 + 50 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1
183 = CLXXXIII = 100 + 50 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1
184 = CLXXXIV = 100 + 50 + 10 + 10 + 10 + 5 − 1
185 = CLXXXV = 100 + 50 + 10 + 10 + 10 + 5
186 = CLXXXVI = 100 + 50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1
187 = CLXXXVII = 100 + 50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1
188 = CLXXXVIII = 100 + 50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
189 = CLXXXIX = 100 + 50 + 10 + 10 + 10 + 10 − 1
190 = CXC = 100 + 100 − 10
191 = CXCI = 100 + 100 − 10 + 1
192 = CXCII = 100 + 100 − 10 + 1 + 1
193 = CXCIII = 100 + 100 − 10 + 1 + 1 + 1
194 = CXCIV = 100 + 100 − 10 + 5 − 1
195 = CXCV = 100 + 100 − 10 + 5
196 = CXCVI = 100 + 100 − 10 + 5 + 1
197 = CXCVII = 100 + 100 − 10 + 5 + 1 + 1
198 = CXCVIII = 100 + 100 − 10 + 5 + 1 + 1 + 1
199 = CXCIX = 100 + 100 − 10 + 10 − 1
200 = CC = 100 + 100