Romerska Siffror

Romerska siffror 86 - 92

Talen 86 till 92 i romerska siffror

I högerkolumnen visas hur varje romersk siffra bidrar till att man hamnar vid rätt tal.

86 = LXXXVI = 50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1
87 = LXXXVII = 50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1
88 = LXXXVIII = 50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
89 = LXXXIX = 50 + 10 + 10 + 10 + 10 − 1
90 = XC = 100 − 10
91 = XCI = 100 − 10 + 1
92 = XCII = 100 − 10 + 1 + 1