Romerska Siffror

Romerska siffror 48 - 54

Talen 48 till 54 i romerska siffror

I högerkolumnen visas hur varje romersk siffra bidrar till att man hamnar vid rätt tal.

48 = XLVIII = 50 − 10 + 5 + 1 + 1 + 1
49 = XLIX = 50 − 10 + 10 − 1
50 = L = 50
51 = LI = 50 + 1
52 = LII = 50 + 1 + 1
53 = LIII = 50 + 1 + 1 + 1
54 = LIV = 50 + 5 − 1