Romerska Siffror

Romerska siffror 1001 - 1100

Talen 1001 till 1100 i romerska siffror

I högerkolumnen visas hur varje romersk siffra bidrar till att man hamnar vid rätt tal.

1001 = MI = 1000 + 1
1002 = MII = 1000 + 1 + 1
1003 = MIII = 1000 + 1 + 1 + 1
1004 = MIV = 1000 + 5 − 1
1005 = MV = 1000 + 5
1006 = MVI = 1000 + 5 + 1
1007 = MVII = 1000 + 5 + 1 + 1
1008 = MVIII = 1000 + 5 + 1 + 1 + 1
1009 = MIX = 1000 + 10 − 1
1010 = MX = 1000 + 10
1011 = MXI = 1000 + 10 + 1
1012 = MXII = 1000 + 10 + 1 + 1
1013 = MXIII = 1000 + 10 + 1 + 1 + 1
1014 = MXIV = 1000 + 10 + 5 − 1
1015 = MXV = 1000 + 10 + 5
1016 = MXVI = 1000 + 10 + 5 + 1
1017 = MXVII = 1000 + 10 + 5 + 1 + 1
1018 = MXVIII = 1000 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
1019 = MXIX = 1000 + 10 + 10 − 1
1020 = MXX = 1000 + 10 + 10
1021 = MXXI = 1000 + 10 + 10 + 1
1022 = MXXII = 1000 + 10 + 10 + 1 + 1
1023 = MXXIII = 1000 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1
1024 = MXXIV = 1000 + 10 + 10 + 5 − 1
1025 = MXXV = 1000 + 10 + 10 + 5
1026 = MXXVI = 1000 + 10 + 10 + 5 + 1
1027 = MXXVII = 1000 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1
1028 = MXXVIII = 1000 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
1029 = MXXIX = 1000 + 10 + 10 + 10 − 1
1030 = MXXX = 1000 + 10 + 10 + 10
1031 = MXXXI = 1000 + 10 + 10 + 10 + 1
1032 = MXXXII = 1000 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1
1033 = MXXXIII = 1000 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1
1034 = MXXXIV = 1000 + 10 + 10 + 10 + 5 − 1
1035 = MXXXV = 1000 + 10 + 10 + 10 + 5
1036 = MXXXVI = 1000 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1
1037 = MXXXVII = 1000 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1
1038 = MXXXVIII = 1000 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
1039 = MXXXIX = 1000 + 10 + 10 + 10 + 10 − 1
1040 = MXL = 1000 + 50 − 10
1041 = MXLI = 1000 + 50 − 10 + 1
1042 = MXLII = 1000 + 50 − 10 + 1 + 1
1043 = MXLIII = 1000 + 50 − 10 + 1 + 1 + 1
1044 = MXLIV = 1000 + 50 − 10 + 5 − 1
1045 = MXLV = 1000 + 50 − 10 + 5
1046 = MXLVI = 1000 + 50 − 10 + 5 + 1
1047 = MXLVII = 1000 + 50 − 10 + 5 + 1 + 1
1048 = MXLVIII = 1000 + 50 − 10 + 5 + 1 + 1 + 1
1049 = MXLIX = 1000 + 50 − 10 + 10 − 1
1050 = ML = 1000 + 50
1051 = MLI = 1000 + 50 + 1
1052 = MLII = 1000 + 50 + 1 + 1
1053 = MLIII = 1000 + 50 + 1 + 1 + 1
1054 = MLIV = 1000 + 50 + 5 − 1
1055 = MLV = 1000 + 50 + 5
1056 = MLVI = 1000 + 50 + 5 + 1
1057 = MLVII = 1000 + 50 + 5 + 1 + 1
1058 = MLVIII = 1000 + 50 + 5 + 1 + 1 + 1
1059 = MLIX = 1000 + 50 + 10 − 1
1060 = MLX = 1000 + 50 + 10
1061 = MLXI = 1000 + 50 + 10 + 1
1062 = MLXII = 1000 + 50 + 10 + 1 + 1
1063 = MLXIII = 1000 + 50 + 10 + 1 + 1 + 1
1064 = MLXIV = 1000 + 50 + 10 + 5 − 1
1065 = MLXV = 1000 + 50 + 10 + 5
1066 = MLXVI = 1000 + 50 + 10 + 5 + 1
1067 = MLXVII = 1000 + 50 + 10 + 5 + 1 + 1
1068 = MLXVIII = 1000 + 50 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
1069 = MLXIX = 1000 + 50 + 10 + 10 − 1
1070 = MLXX = 1000 + 50 + 10 + 10
1071 = MLXXI = 1000 + 50 + 10 + 10 + 1
1072 = MLXXII = 1000 + 50 + 10 + 10 + 1 + 1
1073 = MLXXIII = 1000 + 50 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1
1074 = MLXXIV = 1000 + 50 + 10 + 10 + 5 − 1
1075 = MLXXV = 1000 + 50 + 10 + 10 + 5
1076 = MLXXVI = 1000 + 50 + 10 + 10 + 5 + 1
1077 = MLXXVII = 1000 + 50 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1
1078 = MLXXVIII = 1000 + 50 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
1079 = MLXXIX = 1000 + 50 + 10 + 10 + 10 − 1
1080 = MLXXX = 1000 + 50 + 10 + 10 + 10
1081 = MLXXXI = 1000 + 50 + 10 + 10 + 10 + 1
1082 = MLXXXII = 1000 + 50 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1
1083 = MLXXXIII = 1000 + 50 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1
1084 = MLXXXIV = 1000 + 50 + 10 + 10 + 10 + 5 − 1
1085 = MLXXXV = 1000 + 50 + 10 + 10 + 10 + 5
1086 = MLXXXVI = 1000 + 50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1
1087 = MLXXXVII = 1000 + 50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1
1088 = MLXXXVIII = 1000 + 50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
1089 = MLXXXIX = 1000 + 50 + 10 + 10 + 10 + 10 − 1
1090 = MXC = 1000 + 100 − 10
1091 = MXCI = 1000 + 100 − 10 + 1
1092 = MXCII = 1000 + 100 − 10 + 1 + 1
1093 = MXCIII = 1000 + 100 − 10 + 1 + 1 + 1
1094 = MXCIV = 1000 + 100 − 10 + 5 − 1
1095 = MXCV = 1000 + 100 − 10 + 5
1096 = MXCVI = 1000 + 100 − 10 + 5 + 1
1097 = MXCVII = 1000 + 100 − 10 + 5 + 1 + 1
1098 = MXCVIII = 1000 + 100 − 10 + 5 + 1 + 1 + 1
1099 = MXCIX = 1000 + 100 − 10 + 10 − 1
1100 = MC = 1000 + 100